دانلود آهنگ معین بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم


دانلود آهنگ معین بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم

دانلود آهنگ معین – کعبه – تو مکه عشقی و من عاشق رو به قبلتم من اولین قربونی عیدای فطر کعبتم می میرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم


پخش آنلاین آهنگ

دانلود آهنگ معین – کعبه

دانلود آهنگ قدیمی معین به نام کعبه

اهنگ قدیمی بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم خوب اومده مبارکه دور سرت بگردم از معین به همراه متن اهنگ

Dow load Moei Old So g called Kabeh Wi h Tex

متن اهنگ قدیمی معین به نام کعبه

تو مکه عشقی و من عاشق رو به قبلَتممن اولین قربونی عیدای فطر کعبَتممی میرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتمهر چی بته به خاطرت کوبوندم و شکوندمخودمو تو چشم مست تو آتش زدم، سوزوندمبه عشق دیدن گل روی تو اینجا موندمبین نماز ظهر و عصرم استخاره کردمخوب اومده مبارکه دور سرت بگردماگه به من وفا کنی؛ حاجتمو روا کنیبین تموم عاشقات، نذر منو ادا کنی

تکست موزیک کعبه از معین

یه کاسه گندم می ریزم تا کفترارو سیر کنمواست می میرم انقدر تا دلتو اسیر کنمبه پات می شینم شب و روز، تا با تو عمرو پیر کنمبه مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینمبیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینمبین نماز ظهر و عصرم استخاره کردمخوب اومده مبارکه دور سرت بگردماگه به من وفا کنی؛ حاجتمو روا کنیبین تموم عاشقات، نذر منو ادا کنییه کاسه گندم می ریزم تا کفترارو سیر کنمواست می میرم انقدر تا دلتو اسیر کنمبه پات می شینم شب و روز، تا با تو عمرو پیر کنمتو مکه عشقی و من عاشق رو به قبلتممن اولین قربونی عیدای فطر کعبتممی میرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم

دانلود آهنگ بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم معین

دانلود آهنگ بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم

هم اکنون رسانه حاج موزیک برای شما کاربران ترانه بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم را به خوانندگی معین با بهترین کیفیت آماده کرده است

Exclusive So g: Moei | Kabeh Wi h Tex A d Di ec Li ks I HajMusic

اهنگ بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم

متن آهنگ بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم معین

تو مکه عشقی و من عاشق رو به قبلَتم ♬♩ من اولین قربونی عیدای فطر کعبَتم ♬♩ می میرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم ♬♩ هر چی بته به خاطرت کوبوندم و شکوندم ♬♩ خودمو تو چشم مست تو آتش زدم سوزوندم ♬♩ به عشق دیدن گل روی تو اینجا موندم ♬♩ بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم ♬♩ خوب اومده مبارکه دور سرت بگردم ♬♩ اگه به من وفا کنی حاجتمو روا کنی ♬♩ بین تموم عاشقات نذر منو ادا کنی ♬♩ یه کاسه گندم می ریزم تا کفترارو سیر کنم ♬♩ واست می میرم انقدر تا دلتو اسیر کنم ♬♩ به پات می شینم شب و روز تا با تو عمرو پیر کنم ♬♩ به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم ♬♩ بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم ♬♩ بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم ♬♩ خوب اومده مبارکه دور سرت بگردم ♬♩ اگه به من وفا کنی حاجتمو روا کنی ♬♩ بین تموم عاشقات نذر منو ادا کنی ♬♩ یه کاسه گندم می ریزم تا کفترارو سیر کنم ♬♩ واست می میرم انقدر تا دلتو اسیر کنم ♬♩ به پات می شینم شب و روز تا با تو عمرو پیر کنم ♬♩ تو مکه عشقی و من عاشق رو به قبلتم ♬♩ من اولین قربونی عیدای فطر کعبتم ♬♩ می میرم از عشق چشات اگه ندی تو حاجتم ♬♩

●♬●♪●♬●

دانلود آهنگ معین بین نماز ظهر و عصرم استخاره کردم

    نظرات بسته شده اند