معنی اسکینی


معنی اسکینی

معنی skin – معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و … در دیکشنری آبادیس – برای مشاهده کلیک کنید


معنی اسکینی

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

معنی اسکینی

    نظرات بسته شده اند