جدول مسابقات اسبدوانی آق قلا


جدول مسابقات اسبدوانی آق قلا

سامانه اطلاعاتی و مشارکت مردمی اسبدوانی، پیش بینی مسابقات سوارکاری و پخش زنده مسابقات سوارکاری ایران به همراه تحلیل و آرشیو اطلاعات مسابقات


جدول مسابقات هفته ۶ فصل تابستان تهران ۱۴۰۱۰۶۱۷

شرایط وزنی این کورس نریان ها ۵۸ کیلوگرم مادیان ها ۵۶ کیلوگرم

جدول مسابقات هفته ۶ فصل تابستان تهران ۱۴۰۱۰۶۱۷

شرایط وزنی این کورس نریان ها ۵۸ کیلوگرم مادیان ها ۵۶ کیلوگرم

جدول مسابقات اسبدوانی آق قلا

    نظرات بسته شده اند